Vereniging Historische Militaria

VHM

In 1990 is de Stichting Historische Militaria (SHM) opgericht door enkele enthousiaste verzamelaars. Door veranderende regelgeving is in 1998 de SHM omgevormd tot de Vereniging Historische Militaria (VHM). De VHM heeft in de loop der jaren diverse werkgroepen opgericht, die tot doel hebben het actief te bevorderen van de kennis over en de interesse in met name twintigste eeuwse militaire historie.

Re-enactmentgroepen
De werkgroepen van de VHM, ook wel re-enactmentgroepen genaamd, streven ernaar om de militaire geschiedenis levend te houden, door middel van het zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven van diverse militaire eenheden uit de 20e eeuw. Dit geschiedt door het in authentieke uniformen en voertuigen deelnemen aan manifestaties, bevrijdingsoptochten, herdenkingen en door het opzetten van displays en kampementen in zowel binnen- als buitenland. Bij alle activiteiten wordt elk detail nauwkeurig in de gaten gehouden.

Op dit moment bestaan er 14 re-enactmentgroepen:
• Nederland Paraat (Infanterie en wielrijders jaren dertig en mobilisatie)
• Prinses Irene Brigade (Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’, 1941 – 1945)
• The 1st Gordons (1ste bataljon Gordon Highlanders, 51ste (Highland) Infanterie Divisie, 1939 – 1945)
• American Patrol (Amerikaanse GI’s E.T.O., 1941 – 1945)
• Xe Bataljon K.N.I.L. (10de bataljon Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, 1940 – 1942)
• Vrouwen in uniform (Vrouwelijke Hulpkorpsen van de geallieerde legers, 1939 – 1945)
• Koude Oorlog (Nederlandse infanterie algemeen 1945-1990)
• Allons-Y (Canadees 1940 – 1945)
• Koninklijke Marechaussee (Marechaussee 1939-1940, Politietroepen jaren dertig en Marechaussee koude oorlog)
• Marine en luchtmacht (RAF, Marine Luchtvaart Dienst, USAAF, Royal Navy, United States Navy, Koninklijke Marine etc.)
• Fallschirmjägers (Duitse parachutisten 1940 – 1945)
• Dames en Heren van Toen (burgerleven 1900 – 1950)

Gelegenheidsformaties
Gezien de diversiviteit van de vele evenementen is de VHM ook in staat om gelegenheidsformaties in het leven te roepen. Dit kan variëren van Nederlandse eenheden van 1946 tot 1963, Canadese troepen, Britse en Amerikaanse luchtlandingstroepen en overigen. Bijna alles is mogelijk!

Voertuigen, uniformen, uitrusting en bewapening
Om ons doel te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van originele uniformen, uitrustingen, bewapening (uiteraard volgens de geldende wapenwet onklaar gemaakt), voertuigen, tenten en overige gebruiksvoorwerpen uit de periode 1900 – 1945. Waar mogelijk wordt echter gebruik gemaakt van replica’s om de originelen te sparen. De spullen zijn tenslotte al minstens 50 jaar oud!

Activiteiten
De VHM ontplooit op regelmatige basis diverse activiteiten. Deze variëren van exercitielessen op één van de (militaire) complexen waar de VHM maandelijks bij elkaar komt, tot deelnames aan zogenaamde mock battles, waarbij gevechtssituaties van toen worden nagebootst. Vaak wordt gezamenlijk een bezoek gebracht aan één van de vele militariabeurzen in binnen- en buitenland om daar materiaal voor eigen collectie of ten behoeve van de groepen aan te schaffen. Tevens wordt regelmatig de medewerking van de VHM gevraagd voor figuratie in films en documentaires. In 1999 heeft de VHM meegewerkt aan de promofilm “Schimmen van het Vuur”, welke waarschijnlijk in 2002 tot een 5-delige TV serie verfilmd zal worden.

Referenties
Door de vele activiteiten en evenementen waaraan de VHM deelneemt, is een hecht samenwerkingsverband ontstaan met vele andere verenigingen en re-enactmentgroepen. Tevens neemt de VHM vaak deel aan activiteiten van de Koninklijke Landmacht, zoals Open Dagen en Veteranendagen.

Contactinformatie

email: vhm@livinghistory.nl
website: www.livinghistory.nl