Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) fungeert sinds 1998 als de overkoepelende organisatie voor Nederlandse verenigingen die zich richten op levende geschiedenis en het naspelen van historische gebeurtenissen, bekend als ‘re-enactment’.

Afvuren van een kanon

H et platform is in 1998 opgericht naar aanleiding van een voorgenomen wijziging in de Wapenwet, die het demonstreren met historische wapens aanzienlijk zou bemoeilijken. De verenigingen hebben deze gelegenheid benut om elkaar beter te leren kennen en om gezamenlijk de benodigde uitzonderingen te verkrijgen van het Ministerie.

Voor de oprichting hebben zij zich ervan verzekerd dat alle betrokken partijen serieus te werk gingen. Onverantwoordelijk zwaaien met zwaarden of schieten met vuurwapens wordt niet getolereerd. Ook wordt bij nieuwe clubs die zich willen aansluiten bij het platform beoordeeld of zij veilig met wapens omgaan en of hun kleding en andere materialen authentiek zijn.

I n de meeste bij het platform aangesloten verenigingen speelt het militaire aspect een rol, en soms zelfs een hoofdrol. Echter, er wordt niet alleen gevochten; veel leden geven de voorkeur aan huishoudelijke taken, ambachten, kleermakerij, koken of muziek. Levende geschiedenis is een uiterst veelzijdige hobby!

De aangesloten verenigingen van het platform omvatten een periode van twee millennia, van de Romeinen tot de koudeoorlog. De grootste verenigingen hebben meer dan 100 leden, terwijl andere slechts uit een handjevol mensen bestaan. Enthousiasme, creativiteit, authenticiteit en plezier in de hobby vormen de bindende factoren.

A lle verenigingen verzorgen op de een of andere wijze presentaties voor het publiek, zoals educatieve voorstellingen op scholen en in musea, demonstraties van ambachten, muzikale optredens, of indrukwekkende re-enactments van veldslagen of belegeringen.

Momenteel zijn er 61 verenigingen lid van het LPLG. Voor meer informatie, foto’s en contactgegevens van elke aangesloten vereniging kunt u terecht op de ledenpagina.

Een vereniging aangesloten bij het LPLG kan vertrouwen op jarenlange ervaring, wat bijdraagt aan een verantwoorde en authentieke presentatie bij uw herdenking of evenement.

Geverifieerd door MonsterInsights