Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) is een overkoepelend orgaan voor Nederlandse verenigingen die zich bezig houden met levende geschiedenis en met opnieuw opvoeren ‘re-enactment’ van historische gebeurtenissen.

H et platform is in 1998 opgericht. De aanleiding was een voorgenomen verandering in de Wapenwet, die demonstraties met historische wapens erg zou bemoeilijken. De verenigingen hebben de gelegenheid aangegrepen om elkaar beter te leren kennen en om gezamenlijk de nodige uitzonderingen te bedingen bij het Ministerie.

Ze hebben zich er voor de oprichting van overtuigd dat ze allemaal serieus bezig waren. In het wilde weg hakken met zwaarden of schieten met vuurwapens wordt niet gewaardeerd. Ook bij nieuwe clubs die zich bij het platform willen aansluiten wordt beoordeeld of ze ‘veilig’ met wapens omgaan, en of hun kleding en andere materialen authentiek zijn.

B ij de meeste aangesloten clubs speelt het militaire aspect een rol, soms een hoofdrol. Maar er wordt heus niet alleen maar gevochten: veel mensen houden zich liever bezig met huishoudelijke zaken, met ambachten, kleermaken, koken, of met muziek. Levende geschiedenis is een heel veelzijdige hobby!

De lid-verenigingen van het platform bestrijken een periode van twee millennia: van de Romeinen tot en met de laatste wereldoorlog. De grootste clubs tellen ruim 100 leden, andere bestaan uit een handvol mensen. Enthousiasme, creativiteit, authenticiteit en plezier in de hobby zijn de gemeenschappelijke kenmerken.

A lle verenigingen doen op de een of andere manier aan presentaties voor het publiek: educatieve voorstellingen op scholen en in musea, demonstraties van handwerk, muzikale uitvoeringen, of spectaculaire opvoeringen van veldslagen of belegeringen.

Op dit moment zijn er ongeveer 50┬áverenigingen aangesloten bij het LPLG. Kijk op de ledenpagina voor meer informatie, foto’s en contactadressen van elke aangesloten club.