Een evenement?

Ook U kunt een LPLG-groep vragen om aan uw evenement mee te werken!

Bijdrage van LPLG-groepen aan evenementen

D e leden van het LPLG-platform zijn vaak aanwezig bij evenementen: op scholen, in musea, op markten, enzovoort. Op educatieve en vermakelijke wijze demonstreren zij hoe het leven er vroeger uitzag. Soms betreft het grote evenementen die een heel weekend duren, met verschillende tijdperken en tot wel een paar honderd deelnemers, en soms zijn het kleine voorstellingen met slechts 2 of 3 re-enactors. Hoe dan ook, een levendige geschiedenisevenement is altijd een plezierige ervaring.

H et publiek krijgt de kans om de re-enactors van dichtbij te observeren en hen alles te vragen over hun (authentieke!) kledij. Zo wordt een geschiedenisles of een ceremoniële herdenking op een interactieve manier tot leven gebracht.

Een vereniging aangesloten bij het LPLG kan vertrouwen op jarenlange ervaring, wat bijdraagt aan een verantwoorde en authentieke presentatie bij uw herdenking of evenement.

O p de ledenpagina’s van deze site kunt u zien wat het LPLG te bieden heeft: ongeveer 60 verschillende verenigingen met bijna 2000 leden in totaal. Ze representeren 2000 jaar geschiedenis, met burgers, muzikanten en militairen, zowel in Nederland als internationaal. De contactgegevens staan ook op de ledenpagina’s. Als u interesse heeft in een bepaalde vereniging, kunt u direct contact opnemen.

A ls u overweegt een LPLG-groep uit te nodigen voor uw evenement, neem dan de volgende aandachtspunten door. Dit zijn de vragen die re-enactors zullen stellen en de zaken die geregeld moeten worden bij de voorbereiding van een evenement.

 • De aard van het evenement, zoals een herdenking of een expositie in een museum.
 • De exacte locatie, inclusief informatie over bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.
 • Het tijdschema, met de tijden waarop re-enactors worden verwacht en wanneer het publiek aanwezig zal zijn.
 • Het aantal deelnemers.
Bij het organiseren van een historisch kampement zijn de volgende zaken van belang:
 • De aard en omvang van het terrein
 • Toestemming van de brandweer en terreinbeheerder voor het aanleggen van houtvuren.
 • De beschikbaarheid van brandhout en stro.
 • Sanitaire voorzieningen die ook ‘s nachts toegankelijk zijn.

B ij gevechtsdemonstraties zijn de volgende zaken van belang:

 • De aard en omvang van het terrein.
 • Veiligheidshek of voorziening voor een gepaste afstand tot de demonstraties voor het publiek.
 • Gemeentelijke en politietoestemming voor zwaardvechtdemonstraties.
 • Gemeentelijke en politietoestemming om (replica) vuurwapens af te vuren.
 • Informatie over entreegelden voor het publiek.
 • Of er andere optredens of activiteiten tijdens het evenement.
 • Voedsel en drinken voor deelnemers of ingrediënten om zelf te koken is voorzien of dat men hier zelf voor moet zorgen.
 • Een onkostenvergoeding.
Wat (vuur)wapens betreft:

H et bezitten van vuurwapens is gebonden aan een vergunning (categorie III), erkenning (categorie II) of vrijstelling (artikel 18 RWM). Voor het dragen van vuurwapens is toestemming van de politie en een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente vereist. Zonder expliciete toestemming van de gemeente is het dragen van wapens niet toegestaan.

Voor blanke wapens (categorie IV), zoals zwaarden en bajonetten, en voor vrijgestelde wapens is eveneens een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente nodig. Zonder deze toestemming mogen geen wapens gedragen worden.

Daarnaast is voor gevechtsdemonstraties op de openbare weg toestemming van zowel de politie als de gemeente vereist. Dit geldt ook voor demonstraties met uitsluitend blanke wapens. De organisator van het evenement kan dit regelen via de afdeling korpscheftaken van de nationale politie in de regio waar het evenement plaatsvindt, hoewel vaak een van de LPLG-verenigingen deze taak op zich neemt.

Voor meer informatie kan men terecht bij de reglementen en downloads, waar standaardformulieren beschikbaar zijn voor het aanvragen van een evenement.

Wat de onkostenvergoeding betreft:

L evende geschiedenis is een boeiende hobby, echter brengt het aanzienlijke kosten met zich mee. De aankoop en het onderhoud van authentieke kledij, tenten, wapens en voertuigen zijn helaas prijzig. Om deze reden vragen veel verenigingen een vergoeding voor hun vertoningen. Binnen het LPLG bestaan er geen uniforme tarieven; de diverse verenigingen hanteren hun eigen beleid, waarover u zelf met hen afspraken kunt maken.