Lidmaatschap

Contributie

 

De contributie bedraagt:

Eenmalig inschrijfgeld € 60 ,-
Heeft uw vereniging: Per jaar
1 /tm 10 leden € 40,-
11 t/m 20 leden € 60 ,-
 20 t/m 50 leden € 90 ,-
 50 t/m 100 leden € 120 ,-
 100+ leden € 150 ,-

NL62 INGB0005099552 t.n.v. Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis

Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) is een koepelvereniging van verenigingen die zich richten op re-enactment en levende geschiedenis. Alleen verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht bij notariële akte, kunnen lid worden. Individueel lidmaatschap is uitgesloten.

V erenigingen die interesse hebben in lidmaatschap van het LPLG kunnen het bestuur benaderen voor informatie over de voorwaarden en de procedure.

B eginnende groepen die lid willen worden, maar nog niet bij de notaris zijn geweest, adviseren we eerst contact op te nemen met het LPLG-bestuur. Wij kunnen hulp bieden bij het formuleren van de statuten.

D e rechten die verenigingen ontlenen aan het lidmaatschap van het LPLG worden enkel doorgegeven aan hun leden. Daarom kunnen stichtingen, die enkel een bestuur als ‘lid’ hebben, geen lid worden van het LPLG.

Procedure nieuwe lidverenigingen

Definities:

Authenticiteitscommissie: Een door het LPLG-bestuur aangewezen commissie met als taak het beoordelen van de authenticiteit van nieuwe leden.

Begeleiders: Leden van de authenticiteitscommissie die een kandidaat begeleiden.

Bestuur: Het bestuur van het LPLG.

Coördinator: Het bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille nieuwe leden.

Kandidaat: Een vereniging die lid wil worden van het LPLG.

Penningmeester: De penningmeester van het LPLG.

Secretaris: De secretaris van het LPLG.

Procedure nieuwe lid verenigingen LPLG

 1. Aanvraag komt binnen bij de secretaris.
 2. Secretaris vraagt de kandidaat om de volgende gegevens.
 • Statuten van de verenigingen
 • tijdsperiode
 • grootte van de verenigingen
 • reglementen
 • reden van aanmelding
 1. De secretaris zet deze gegevens door naar het bestuur. Aan voor de coördinator CC naar de overige leden.
 2. De coördinator bepaald in overleg met het bestuur of e.e.a. een reële aanvraag is.
 3. De coördinator bepaald welke personen binnen de authenticiteitscommissie de vereniging gaan begeleiden.
 4. De coördinator neemt contact op met de kandidaat en de begeleiders om een afspraak te maken voor het intake gesprek
 5. Het intakegesprek wordt gehouden. Hierin worden de volgende onderwerpen besproken:
 • statuten en huishoudelijk reglementen
 • Welke uitbeelding de groep gaat doen en op welke manier
 • de grootte van de vereniging
 • De ambities
 • referenties
 1. Na het intake gesprek volgen de volgende acties:
 • De coördinator deelt de bevindingen van het intakegesprek en geef aandachtspunten aan die uit het gesprek naar voren zijn gekomen
 • Bij een positieve aanvraag stuurt de penningmeester een rekening voor het aspirant lidmaatschap
 1. Wanneer het lidmaatschapsgeld door de penningmeester is ontvangen is de kandidaat aspirant lid. De coördinator stelt samen met de secretaris een verklaring van aspirant lidmaatschap op.
 • Gedurende het aspirant lidmaatschap dient de kandidaat activiteiten te melden bij de coördinator en de begeleiders met de secretaris in de CC. Dit kunnen interne of externe activiteiten zijn. De begeleiders kunnen dan bepalen welke activiteiten een bezoek waard zijn. De kandidaat zal hierin initiatief moeten nemen.
 • De coördinator en de begeleiders zullen hun bevindingen  en adviezen met de kandidaat delen.
 • Aspirant leden worden ook uitgenodigd op de LPLG vergaderingen. Zij hebben echter geen stemrecht.
 • Wanneer er meer dan een jaar geen contact geweest is tussen de kandidaat en de coördinator en begeleiders gaan wij er van uit dat het lidmaatschap van het LPLG niet meer gewenst is. Het aspirant lidmaatschap van de kandidaat wordt dan opgeheven. Hiervan wordt de kandidaat door de secretaris in kennis gesteld. Ook wordt dit gemeld in de eerstvolgende LPLG vergadering.
 1. Na ten minste een jaar kan de kandidaat het volledig lidmaatschap van het LPLG aanvragen. Deze aanvraag dient te worden gedaan bij de secretaris
 2. De secretaris neemt de aanmelding op in de agenda van de komende LPLG vergaderingen
 3. In de vergadering wordt de aanmelding behandeld
 • De coördinator zal de bevindingen van de begeleiders delen met de vergadering
 • De kandidaat wordt gevraagd om zich voor te stellen aan de vergadering
 • Er wordt er door de aanwezige lid verenigingen gestemd. Voor een positief resultaat is een normale meerderheid benodigd.
 1. Bij een positief resultaat van de stemming is de kandidaat volledig lid en het vanaf dit tijdstip stemrecht.

H.J.Siepel
secretaris LPLG

email: secretaris@lplg.nl