Lidmaatschap

Het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG) is een associatie van verenigingen  die zich bezig houden met re-enactment en levende geschiedenis. Verenigingen (geen stichtingen) met volledige rechtsbevoegdheid (die bij notariële akte zijn opgericht) kunnen het lidmaatschap aanvragen. Individueel lidmaatschap is niet mogelijk.

Verenigingen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van het LPLG kunnen contact opnemen met het bestuur voor informatie over de voorwaarden en procedures.

Beginnende groepen die lid willen worden maar die de gang naar de notaris nog niet gemaakt hebben, raden wij aan om eerst contact met het LPLG-bestuur op te nemen. Wij kunnen adviseren bij het opstellen van de statuten.

De rechten die de aangesloten verenigingen hebben is getrapt naar hun leden. Daarom is het ook niet mogelijk voor stichtingen om lid te worden. Die hebben immers alleen het bestuur als lid.

Contributie

Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt 40,00 euro.

De contributie tot 20 leden bedraagt   40,00 euro,
van 20 t/m50 leden bedraagt              60,00 euro,
van 50 t/m 100 leden bedraagt           80,00 euro,
boven de 100 leden is de contributie  100,00 euro per jaar

NL62 INGB0005099552 t.n.v. Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis te Heusden

H.J.Siepel
secretaris LPLG

 

email: secretaris@lplg.nl