Informatie voor Politie en Gemeenten

Informatie voor Politie en Gemeente

B ij het aanvragen van een evenementenvergunning, het verlengen of aanvragen van verlof of erkenning, is het essentieel om te weten welke verenigingen momenteel lid zijn van het LPLG.

Aan de onderaan van de pagina vindt u een bijgewerkte lijst van onze lidverenigingen en de datum van de laatste update.

Lidmaatschapsverklaring

E lk jaar ontvangt elke vereniging van het secretariaat een nieuwe lidmaatschapsverklaring, die het redelijk belang aantoont zoals vereist door de Wet Wapens en Munitie. Deze verklaringen zijn geldig vanaf de uitgiftedatum tot 31 maart.

Volwaardig lid of aspirant lid?

E en aspirant-lid binnen het LPLG heeft nog geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Voor aspirant-leden zijn er verder geen beperkingen.

De verklaring wordt uitgegeven voor de verlening van een verlof zoals beschreven in de  Circulaire Wapens en Munitie, deel B, art.4.1.5 sub3.

Twijfelt u over de aangeboden verklaring, neem contact op met het secretariaat .

 

Veiligheids- en uitbeeldingsreglementen

O nze veiligheids- en uitbeeldingsreglementen zijn hier te vinden.

 

Publicaties en belangrijke informatie

Februari 2021

Uiterlijke gelijkenis wapens

Maart 2024

Meldingsplicht gedeactiveerde vuurwapens & verbod op ‘dummy’ patronen

Koepel logo
NAN

Actieve  LPLG Leden
Laatste update 10-4-2024

D e volgende verenigingen vaak genoemd als re-enactment groepen in  Nederland, zijn aangesloten bij het LPLG. Het LPLG streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Indien u twijfelt over een vereniging, neem dan contact op met het secretariaat. De contactgegevens van de meeste verenigingen zijn hier te vinden.

 

 

Lidnr Naam vereniging Sinds
1 Compagnie van Brederode 1473 1998
4 NAN – Napoleontische Associatie der Nederlanden 1998
6 VMLH – Vereniging voor Militaire Living History 1998
7 Borgerij Berghen op den zoom 2000
8 Compagnie Grolle 2000
9 DIF – Dutch Indian Friends 2000
10 Gelres Overkwartier 2000
11 MARS 2000
13 VMD – Vereniging Militair Depot 2000
14 Feniks 2001
15 LHGH – Living History Group Holland 2001
16 Allemansend 2002
18 Graven van Holland 2002
20 VLGN – Vereniging Levende Geschiedenis Nederland 2002
21 MDA – Military Display Association 2003
22 Aces 2004
24 NAHS -North American Historical Society 2004
26 Red Horse 2004
27 Saluutbatterij Atkins 2004
28 Screaming Ducks Living History Association 2004
30 Triple A – American Airborne Association 2004
32 Clan MacBran 2005
33 Dienstdoende Schutterij te ‘s-Hertogenbosch 2005
34 Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange 2005
35 Verbond van Christophorus 2006
36 Vereniging Spreewalders DDR-Nationale Volksarmee(VLGF Fort aan den Hoek) 2006
37 Compagnie van Cranenburgh 2007
38 Pax Romana 2007
39 SLGA – Studiegroep en Levende Geschiedenis Associatie 2007
40 Super Sixth 2007
42 DRG 40/45 – Dutch Re-enactment Group 40/45 2008
43 HRVN – Historische Re-enactment Vereniging Nederland 2008
44 ETOR 40/45 – European Theater of Operations Reenactment 40-45 2008
45 Collection 39-45 2010
46 FAAAC – First Allied Airborne Army Command 2010
48 Vereniging Compagnie Onversaegt Bredevoort 2012
50 War Departement: Nederlandse Vereniging voor Militaire Levende Geschiedenis 2015
51 Who Dares Wins 2015
52 Ares – Artillerie, Ruiterij & Soldaten 2016
53 DKO – Dienstplicht Koude Oorlog 2016
54 Erepeleton Binnenlandse Strijdkrachten 2017
55 VMOO – Vereniging Militaire Oostblok Oltimers 2017
57 Maastrichter Brigade 2018
58 VMHU – Verband voor Militair Historische Uitbeeldingen 2018
59 Equipage de Delft 2018
60 Gordons Living History 2018
61 Huurlingen van Voorne 2018
62 Korps Sappeurs mineurs en ponteniers 2018
63 Old Faithfull 2018
64 Duitse Orde Gemerth 2019
65 Saint Georges 2019
66 Pontoon Group 40 45 2019
67 Replacments 2019
68 Association for Allied Living History 2020
69 De Scutterie van Sint Clemens 2021
70 Den Spiesdraegers 1625 2021
71 Frontsoldaten Living History Assosiation 2021
72 Liberators 2021
73 Schutterij van Koeverden 2022
74 Bolwerk 2022
75 Ursus Horibles 2022

Actieve NAN Leden
Laatste update 15-5-2024

D e volgende verenigingen vaak genoemd als re-enactment groepen in  Nederland, zijn aangesloten bij de NAN. Het LPLG streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Indien u twijfelt over een vereniging, neem dan contact op met het NAN secretariaat . De contactgegevens van de meeste verenigingen zijn hier te vinden.

 

1 2e Grenadiers compagnie
2 MARS-Napoleontische werkgroep 5e Nationale Militie
3 85ème Régiment d’Infanterie de Ligne
4 Exercitiepeloton Bourtange (EPB)
5 Equipage “De Delft”
6 Historische Cavalerie Vereniging “En Vedette”
7 Korps sappeurs, mineurs en pontonniers
8 Maastrichter Brigade Marechaussee
9 Saluutbatterij Atkins (SBA)
10 Vereniging Historische Artillerie Maastricht (VHAM)
11 Saluutbatterij Bastion R.A.
12 VMLH – Napoleontische Werkgroep 27e jagers
13 Gordons’Living History 92nd Highlanders
14 Gegoede Burgervereniging “Het Salet”
15 Bataljon Infanterie van Linie No 7
16 Vereniging Levende Geschiedenis Nederland (VLGN) Napoleontische werkgroep 27e Jagers
17 Saluutbatterij Amsterdam
18 The Meryton Society (TMS)
19 Le 3ème Régiment Grenadiers Garde Impériale
20 8ème Demi-Brigade
21 Vereniging Bataafse Gewapende Burgermacht
22 SLGA Napoleontische Werkgroep 124ème Régiment d’infanterie de ligne
23 Ursus Horribilis Napoleontische werkgroep: Jagersvereniging “Het Haasje”

Opzeggingen of opgeheven leden
Laatste update 6-3-2024

D e volgende verenigingen zijn niet langer lid van het LPLG en hebben vanaf het einde van hun lidmaatschap geen aanspraak meer op de rechten die het lidmaatschap met zich meebrengt. Dit kan zijn omdat de vereniging is ontbonden of omdat zij hun lidmaatschap hebben beëindigd. Indien bekend, is de datum waarop dit van kracht werd vermeld.

 

Lidnr Naam vereniging  sinds Reden
2 Gemina Project 2-5-2008 Opzegging
3 LHO – Die Landen van Herwaerts Over 2019 Opgeheven
5 VHM – Vereniging Historische Militaria 6-3-2024 Opzegging
12 Scutterie van Sint Sebastiaen 11-2-2007 Opzegging
17 Byfrost 29-10-2008 Opgeheven
19 Ridderspoor circa 2005 Opgeheven
23 Havkhersar / Ulfrun 2012 Opgeheven
25 Oostblok 8-3-2008 Opgeheven
29 Teuxandrii 6-12-2008 Opgeheven
31 Arizona Rangers 27-11-2007 Opgeheven
41 Bear River Company 2014 Opgeheven
47 Werkgroep Eerste Boerenoorlog Zuid-Afrika 1-1-2020 Opgeheven
49 LGVJ 1-1-2018 Opgeheven
56 BAR 2020 Opgeheven