Nieuwsbrief LPLG 31 maart 2023

Commissie van Dam, het Platform Legaal Wapenbezit, VMLH, en de Omgevingswet betreffende de opslag van kruit

31-3-2023 Update lente 2023

Het wordt weer lente en iedereen is weer volop bezig met het re-enactment seizoen 2023. In de afgelopen winter hebben we als LPLG bestuur niet stil gezeten, en om jullie mee te nemen in wat er de afgelopen paar maanden gebeurt is, delen we graag deze update.

Commissie van Dam


Het grootste nieuws komt van afgelopen december, toen het adviesrapport van de Commissie van Dam uitgebracht werd. Dit wordt vermoedelijk de basis voor de nieuwe Wet Wapens en Munitie. Hierover hebben we al een korte versie gedeeld, en ook het volledige rapport circuleert al onder de re-enactmentgroepen. Het realiseren van een nieuwe wet zal de komende jaren voor ons een speerpunt zijn. We hopen dan ook dat alle re-enactmentgroepen die te maken hebben met wapens, zowel blanke als vuurwapens, hiernaar gekeken hebben, en ons enthousiasme erover delen! Alle voor- en nadelen zijn voor deze update te uitgebreid, we verwijzen graag naar onze communicatie van afgelopen december.

Platform Legaal Wapenbezit

26 februari hebben we de re-enactment vertegenwoordigd in de vergadering van het Platform Legaal Wapenbezit. Vanzelfsprekend was ook de nieuwe wapenwet hier een belangrijk punt van de agenda, en vooral hoe we vanuit meerdere disciplines onze bijdrage gaan geven aan de implementatie. We hebben onze doelen kunnen stellen en de neuzen dezelfde kant op kunnen laten wijzen. We blijven de komende jaren dit platform gebruiken om tussen de verschillende disciplines op een lijn te blijven staan met betrekking tot legaal wapenbezit.

VMLH

Na afloop van de vorige ALV moest er nog een overleg plaats vinden tussen bestuur LPLG en het VMLH.
18 februari hebben we met z’n allen kunnen praten. We zijn blij te kunnen zeggen dat we een vertrouwensband hersteld hebben, en we gaan met een goede band de toekomst in, blij dat we dit hebben kunnen afsluiten

Omgevingswet en opslag kruit

Waar we nog mee bezig zijn is de opslag van kruit onder de nieuwe omgevingswet.
In de nieuwe omgevingswet staat nu geen vrijstelling voor de particuliere opslag van een kleine hoeveelheid kruit. Het LPLG heeft zich aangesloten bij het standpunt van de KNSA. Dat is: zorg voor een vrijstelling van max 3 kg nitro of 1 kg zwartkruit bij particulieren thuis op basis van het Informatieblad veilige opslag kruit bij particulieren. Het ministerie van I&W staat positief tegenover zo’n vrijstelling, maar dit moet nog wel in de nieuwe omgevingswet worden opgenomen. We houden jullie op de hoogte.