Doelstellingen

D e vereniging streeft haar doel na door:

  • Het fungeren als aanspreekpunt en contactorgaan voor haar leden en de overheid;
  • Het aanmoedigen van de studie naar relevante geschiedenis in de meest uitgebreide zin;
  • Het nastreven van de hoogst mogelijke authenticiteit bij haar leden;
  • Het onderhouden van contacten met relevante nationale en internationale organisaties;
  • Elk ander wettelijk toegestaan middel.

 

Het LPLG is lid en medeoprichter van het Platform Legaal Wapenbezit.

Logo Platform Legaal Wapenbezit

 

 

 

 

De belangen van het LPLG worden behartigd door :

 

D e doelstellingen van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis zijn in de statuten als volgt omschreven:

De vereniging heeft ten doel: het zijn van overlegorgaan en koepelorganisatie ten behoeve van organisaties van re-enactors die zich op een serieuze en historisch verantwoorde wijze bezig houden met Living History en Re-enactment.