Doelstellingen

De doelstellingen van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis zijn in de statuten als volgt omschreven:

De vereniging heeft ten doel: het zijn van overlegorgaan en koepelorganisatie ten behoeve van organisaties van re-enactors die zich op een serieuze en historisch verantwoorde wijze bezig houden met Living History en Re-enactment.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het zijn van aanspreekpunt en contactorgaan van haar leden en de overheid;
  • Het stimuleren van de studie van relevante geschiedenis in de breedste zin des woords;
  • Het bevorderen van contacten en gegevensuitwisseling tussen haar leden;
  • De bevordering  van een zo hoog mogelijke authenticiteit bij haar leden;
  • Het onderhouden van contacten met relevante nationale en internationale organisaties;
  • Enig ander wettig middel.

 

Het LPLG is lid en medeoprichter van het Platform Legaal Wapenbezit.

https://plwb.nl/