Doelstellingen

De doelstellingen van het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis zijn in de statuten als volgt omschreven:

De vereniging heeft ten doel: het zijn van overlegorgaan en koepelorganisatie ten behoeve van organisaties van re-enactors die zich op een serieuze en historisch verantwoorde wijze bezig houden met Living History en Re-enactment.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 • Het zijn van aanspreekpunt en contactorgaan van haar leden en de overheid;
 • Het stimuleren van de studie van relevante geschiedenis in de breedste zin des woords;
 • Het bevorderen van contacten en gegevensuitwisseling tussen haar leden;
 • De bevordering  van een zo hoog mogelijke authenticiteit bij haar leden;
 • Het onderhouden van contacten met relevante nationale en internationale organisaties;
 • Enig ander wettig middel.

 

Het LPLG is lid en medeoprichter van het Platform Legaal Wapenbezit.

https://plwb.nl/ 

Medewerking van LPLG-groepen aan evenementen

De leden van het platform LPLG zijn regelmatig te zien tijdens evenementen: op scholen, in musea, op markten, etc. Ze laten dan op educatieve en onderhoudende wijze zien hoe het er vroeger aan toe ging. Soms zijn het grote shows, een weekend lang, met diverse periodes en wel 100 man, en soms heel kleine optredens, met maar 2 of 3 re-enactors. In elk geval is een levende geschiedenis evenement altijd leuk om mee te maken.

Het publiek kan de re-enactors van dichtbij bekijken en ze het (authentieke!) hemd van het lijf vragen. Een geschiedenisles of een ceremoniële herdenking komt hiermee letterlijk tot leven.

Ook U kunt een LPLG-groep vragen om aan uw evenement mee te werken!

Insert your content here

Op de leden-pagina’s op deze site is te zien wat het LPLG allemaal in huis heeft: zo’n 30 verschillende clubs met in totaal bijna 1000 leden. Ze vertegenwoordigen 2000 jaar geschiedenis: burgers, muzikanten en militairen, in Nederland en daarbuiten. Op de leden-pagina’s staan ook contactadressen. Als u een club op het oog heeft, kunt u die zelf benaderen.

Wanneer u erover denkt om een LPLG-groep te vragen voor uw evenement, kijk dan eens naar het onderstaande rijtje aandachtspunten. Dit zijn dingen waar de re-enactors naar zullen vragen en zaken die bij de voorbereiding van een evenement afgesproken en geregeld moeten worden.

 • De aard van het evenement (herdenking, expositie in een museum, etc.).
 • De precieze locatie. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid.
 • Het tijdschema: op welke tijden worden de re-enactors verwacht, en wanneer is er publiek.
 • Aantal deelnemers.
In geval van een historisch kampement:
 • Aard en grootte van het terrein.
 • Toestemming van de brandweer/beheerder voor het stoken van houtvuurtjes.
 • Beschikbaarheid van brandhout en stro.
 • Sanitaire voorzieningen, ook voor de nacht.
In geval van gevechtsdemonstraties:
 • Aard en grootte van het terrein.
 • Veiligheidsafrastering voor het publiek.
 • Toestemming van de politie voor zwaardvecht-demo’s.
 • Toestemming van de politie om (replica-) vuurwapens af te schieten.
 • Moet het publiek entree betalen.
 • Andere optredens of activiteiten (naast levende geschiedenis) tijdens het evenement.
 • Eten en drinken voor de deelnemers, of ingrediënten om zelf te koken.
 • Onkostenvergoeding.
Wat (vuur)wapens betreft:

Individuele re-enactors moeten zelf een vergunning hebben voor het in bezit hebben hiervan. Voor het dragen van wapens Blanke en vuurwapens is tevens een verklaring geen bedenkingen van de gemeente vereist, zonder expliciete toestemming van de gemeente kunnen er geen wapens gedragen worden.
Bovendien is voor gevechtsdemonstraties ‘op de openbare weg’ toestemming van de politie vereist. Dit geldt ook voor demo’s met uitsluitend blanke wapens. We verwachten dat de organisator van het evenement dit regelt met de afdeling korpscheftaken van de nationale politie in de regio waar het evenement word gehouden. Tevens moet er toestemming zijn van de gemeente voor het dragen van de wapens.

Meer informatie is te vinden bij reglementen.

Wat de onkostenvergoeding betreft:

Levende geschiedenis is een leuke hobby, maar het kost veel geld. Het aanschaffen en onderhouden van authentieke kleding, tenten, wapens en voertuigen is helaas niet goedkoop. Daarom vragen veel clubs een vergoeding voor hun optredens. Er zijn binnen het LPLG geen standaard-tarieven. De verschillende clubs hebben op dit punt hun eigen beleid en u kunt hierover met de clubs zelf afspraken maken.