Nieuwsbrief LPLG 9 februari 2022

Aftreden van de voorzitter, raadpleging van lidverenigingen en oprichting van de commissie Wet wapens en munitie.

 

LPLG nieuwsbrief 9 februari 2022.

 

 

Beste leden van het LPLG,

 

 

We hopen dat dit jaar er weer veel evenementen mogelijk zullen zijn. We merken dat veel verenigingen bezig zijn met het voorbereiden van evenementen. Ook bij het LPLG zijn we druk bezig. Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Aftreden voorzitter LPLG & bestuurssamenstelling.

 

Helaas heeft Evert-Jan Smit op 6 februari besloten te bedanken als voorzitter van het LPLG.

Hij kon zich niet langer vinden in de procedure die we als bestuur hanteren om nieuwe leden aan te nemen.

Wij vinden het jammer dat hij dit besluit heeft genomen omdat wij nog wel mogelijkheden zagen verder samen te werken.

 

We willen Evert-Jan bedanken voor de plezierige samenwerking en wensen hem nog veel plezier met onze prachtige hobby.

 

Het bestuur heeft op 8 februari vergaderd en besloten dat het voorzitterschap rouleert tussen de overgebleven bestuursleden.

 

Jaarlijkse uitvraag gegevens lid verenigingen, waaronder leden en werkgroepen.

 

De secretaris heeft op 7 februari 2022 alle lid verenigingen benaderd voor de jaarlijkse uitvraag voor de gegevens.

Dit is onder andere nodig voor de juiste inning van de contributie. We vragen de volgende gegevens:

  • Namen, telefoonnummers en mailadres van de bestuurders.
  • Werkgroepen.
  • Aantal leden gehele vereniging en per werkgroep.

 

 

Omdat er in de afgelopen jaren veel werkgroepen zijn gewisseld van vereniging, nieuwe werkgroepen zijn gestart of gestopt willen we als bestuur graag inzicht hebben in hoe re-enactment Nederland eruit ziet.

 

Dat is van belang om jullie goed te kunnen vertegenwoordigen. Tevens kunnen we dan bij vragen van externe, zoals bijvoorbeeld een filmmaatschappij, direct doorverwijzen naar de juiste verenigingen.

 

Instelling commissie Wet wapens en munitie.

 

Op 28 januari 2022 is het instellingsbesluit van de commissie Wet wapens en munitie gepubliceerd. De commissie onder voorzitterschap van dhr. Van Dam gaat onderzoek doen naar de knelpunten en vernieuwingen voor de wet wapens en munitie.

 

In de commissie worden de belangen van re-enactment vertegenwoordigd door Rob Boom. De commissie zal gedurende haar onderzoek met alle stakeholders gaan praten. Het LPLG heeft aan Rob Boom al een overzicht gegeven van de punten waar wij als re-enactors tegenaan lopen, en waar we mogelijkheden tot vereenvoudig en verbetering zien. Wij wensen de commissie veel succes bij haar werkzaamheden.

 

Het instellingsbesluit is te vinden via: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-3320.html

 

 

Nieuwe staffel contributie.

 

De laatste ALV heeft het bestuur verzocht de staffel te wijzigen. Het bestuur heeft op 23 januari 2022 besloten om de staffel als volgt te wijzigen en direct voor 2022 te gebruiken:

 

Contributie <10 leden                                             €40,00

Contributie <20 leden                                             €60,00

Contributie tussen 20 en 50 leden                          €90,00

Contributie tussen 50 en 100 leden                        €120,00

Contributie >100 leden                                           €150,00

 

 

 

 

Consultatie gevoelige uitbeeldingen over het deelnemen aan buitenlandse multiperiod evenementen.

 

De laatste ALV heeft het bestuur verzocht om samen met de verenigingen met een gevoelige uitbeelding nogmaals te kijken naar artikel 7 lid 4 van het LPLG reglement ongewenste en bijzondere uitbeeldingen 1870-heden.

 

Het bestuur heeft besloten deze consultatie op de volgende manier te doen.

 

  • T/m 15 maart 2022: verenigingen met een gevoelige uitbeelding die mee willen doen aan de consultatie melden zich bij het LPLG bestuur. Graag opgeven via:
    https://docs.google.com/forms/d/1RuZiTcWYrDw1zk1XdXIAi2KX2Ae0HyObAUsztoNbe1Y
  • 16 maart 2022 t/m 15 april 2022: de verenigingen die zich hebben aangemeld geven in maximaal één A4 hun mening over artikel 7 lid 4 van het reglement aan het bestuur door.
  • 16 april 2022 t/m 15 mei 2022: het bestuur verzamelt de meningen van de verenigingen, voegt deze samen en stelt een concept advies op.
  • 16 mei 2022 t/m 15 juni 2022: het bestuur deelt het concept advies met de verenigingen die hun mening hebben gegeven. De verenigingen kunnen daarop reageren.
  • 15 juni 2022 t/m eerstvolgende ALV: het bestuur stelt een definitief advies op voor de ALV, dat vervolgens op de ALV wordt besproken.

De consultatie zal worden geleid door algemeen bestuurslid Caspar van den Berg.

 

Huishoudelijk & veiligheidsreglement.

 

In onze bestuursvergadering van 8 februari hebben we besloten om nu eerst een concept huishoudelijk reglement te maken. Als dat is afgerond kunnen we ons richten op het veiligheidsreglement.

 

In het huishoudelijk reglement worden in ieder geval de procedure voor het aannemen van nieuwe leden en de contributiestaffel opgenomen. Op de ALV hebben een aantal leden aangegeven mee te willen werken aan een huishoudelijk reglement. We zullen hen tzt benaderen.