Nieuwbrief 11 oktober 2019

wijzigingen van de Wet Wapens en Munitie (WWM) en de Regeling Wapens en Munitie (RWM). In de periode 22 juli t/m 1 oktober 2019

 

Beste leden,

Status van gedeactiveerde wapens

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste wijzigingen van de Wet Wapens en Munitie (WWM) en de Regeling Wapens en Munitie (RWM). In de periode 22 juli t/m 1 oktober 2019 zijn deze ingrijpend gewijzigd. Wijzigingen zijn onder andere: de leges, grote capaciteit patroonhouders en invoering van de e-screener, de status van gedeactiveerde wapens en de huidige verschillen tussen de WWM, RWM en CWM.

 

Eerste vraag van u is natuurlijk: hadden jullie deze nieuwsbrief niet eerder kunnen sturen? Ons antwoord: ja en nee. Ja omdat de informatie al eerder bekend was, maar nee omdat de uitvoering van al deze wijzigingen in de praktijk nog niet duidelijk was en is. Daarom hebben we in deze nieuwsbrief zo goed mogelijk de huidige stand van zaken weergegeven.

 

Leges

De afgelopen jaren zijn de leges verhoogd. De leges zijn op dit moment.

 • Verlof, eerste aanvraag: € 138,20
 • Verlof, verlenging: € 68,20
 • Ontheffing, aanvraag, wijziging of verlenging: € 80,-
 • EU vuurwapenpas, afgifte: € 40,-
 • EU vuurwapenpas, verlenging: € 5,-
 • Afname E-screener: € 54,45.

 

Grote capaciteit patroonhouders

Grote capaciteit patroonhouders: voor pistool meer dan 20 patronen en voor geweer meer dan 10 patronen (centraalvuur) zijn verlofplichtig geworden. Bent u in het bezit van dergelijke patroonhouders, dient u hiervoor een verlof aan te vragen middels een WM3. In de praktijk lijkt het erop dat bij verlenging van het verlof de grote capaciteit patroonhouders worden bijgeschreven op het verlof.

 

Invoering e-screener

Op 1 oktober 2019 is de wetswijziging voor de e-screener ingegaan. Deze test moet de voorzijde van het WM32 formulier gaan vervangen. Inmiddels horen we uit de achterban en via ons netwerk dat de eerste verlofhouders een uitnodiging voor deze psychologische test hebben ontvangen.

 

De informatie die nu bekend is: “De komende drie jaar worden alle wapenbezitters in Nederland persoonlijk uitgenodigd om hun psychische gesteldheid te laten onderzoeken. Medewerking aan het onderzoek is wettelijk verplicht. Het eerste jaar worden aanvragers uitgenodigd in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar of ouder, het tweede jaar aanvragers van 41 tot 60 jaar en in het derde jaar aanvragers van 26 tot en met 40 jaar.”[1]

 

Bij afname van deze test heeft u vanuit andere wetgeving bepaalde rechten. Vanuit de gelijke behandelingswetgeving kunt u bijvoorbeeld bij een lichamelijke beperking recht hebben op een aangepaste test. Denk aan extra tijd, aangepaste software, etc. Indien u een aangepaste test wil doen geef dit dan vooraf bij het maken van de afspraak aan!

 

Wij horen graag uw ervaringen met deze e-screener.

 

Gedeactiveerde wapens

Voor gedeactiveerde wapens geldt sinds 22 juli 2019 een meldingsplicht. Dit geldt voor alle gedeactiveerde wapens; zowel de oude Nederlands als die conform de EU deactivatieverordeningen gedeactiveerd zijn. Deze meldingsplicht is helaas niet in de RWM of CWM uitgewerkt. Daarom blijft het onduidelijk hoe deze meldingsplicht in de praktijk werkt. Ook zijn onze vragen mbt de AVG privacywetgeving nog niet beantwoord.

 

Daarom stelt het LPLG zich op het standpunt dat in het kader van deze meldingsplicht alleen de volgende gegevens mogen worden geregistreerd:

 1. Naam van diegene die de melding doet.
 2. Nummer van het certificaat.
 3. Instantie die het wapen heeft gedeactiveerd
 4. Land
 5. Datum van deactivatie
 6. Fabrikant, type en model van het wapen
 7. Kaliber
 8. Serienummer

Zoals bekend hebben vuurwapens gedeactiveerd voor 1 december 2001 geen verplicht certificaat. In dat geval zijn de gegevens 2 t/m 5 niet leverbaar.

 

Verschillen tussen WWM, RWM en CWM.

De CWM is nog niet aangepast aan de wijzigingen in de WWM en RWM. Dit leidt tot onduidelijkheden omdat de CWM naar zaken verwijst die niet meer bestaan en vice versa. Deze onduidelijkheden worden opgelost door ons rechtsstelsel, dat wil zeggen: WWM gaat voor op RWM en CWM, RWM gaat voor op CWM. Wanneer een definitie uit de CWM bijvoorbeeld in tegenspraak is met de WWM gaat de definitie uit de WWM voor.

 

Naar verwachting komt er in het voorjaar 2020 een nieuwe CWM.

 

Langere geldigheidsduur verloven.

Via het Platform Legaal Wapenbezit ondersteunen we de lobby om verloven langer dan één jaar geldig te laten zijn. Dit is ook al jaren een wens vanuit de tweede kamer. Wij kunnen ons vinden om verloven op basis van een risico-inschatting langer geldig te laten zijn. Bijvoorbeeld: een eerste verlof geldt één jaar, verlenging geldt twee jaar, daarna drie, vier en vijf jaar. Indien er onregelmatigheden bij bijvoorbeeld een kluiscontrole worden geconstateerd dan gaat de verlofhouder terug naar een geldigheidsduur van één jaar.

 

Namens het LPLG bestuur,

 

Caspar van den Berg

[1] https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html