Nieuwsbrief LPLG 19 mei 2022

De geldigheidsperiode van de WECG-erkenning is uitgebreid naar vijf jaar, datum ALV, advies om voorstellingen van de Sovjet-Unie of USSR als gevoelig te markeren. De secretariële taken worden tijdelijk waargenomen,  deskundigenrapport gepubliceerd over de e-screener.

LPLG nieuwsbrief 19 mei 2022.

 

 

Beste leden van het LPLG,

 

We zien dat er gelukkig weer veel evenementen worden georganiseerd. We wensen alle verenigingen en re-anctors dan ook een voorspoedig en druk re-enactment jaar toe. Vanuit het LPLG zijn er een aantal zaken waar we jullie van op de hoogte willen brengen.

 

Geldigheidsduur erkenning WECG naar 5 jaar.

Bij vele re-enactors die zowel een verlof als een erkenning WECG (voor het kruit) hebben is inmiddels de brief van de Politie in de bus gevallen dat de erkenning WECG anders geregeld gaat worden. Vroeger werd de erkenning WECG vaak gratis bij het verlof versterkt. Door een uitspraak van de rechtbank Gelderland is dat niet meer zo.

 

De nieuwe situatie is als volgt:

 

Meer informatie via:

https://www.politie.nl/informatie/ik-wil-een-vergunning-voor-explosieven-aanvragen-dan-wel-voor-het-herladen-van-munitie.html

 

 

 

LPLG ALV op 29 oktober 2022.

De ALV van het LPLG zal dit jaar worden gehouden op 29 oktober 2022. De locatie volgt.

 

 

 

LPLG adviseert haar leden een Sovjet of USSR uitbeeldingen aan te merken als gevoelige uitbeelding.

Vanwege de oorlog in Oekraïne kregen wij van diverse verenigingen de vraag hoe om te gaan met een uitbeelding over de Sovjet of USSR tijd. Het LPLG bestuur geeft het dringende advies aan verenigingen om deze uitbeelding als een gevoelige uitbeelding aan te merken. We adviseren de regels van het LPLG reglement ongewenste & gevoelige uitbeeldingen 1870-heden te volgen. In het reglement vindt je waaraan een gevoelige uitbeelding moet voldoen.

 

Het bestuur zal de komende ALV het besluit voorleggen om Sovjet of USSR uitbeeldingen als gevoelige uitbeelding aan te merken.

 

 

 

Taken secretaris Hajo Siepel tijdelijk waargenomen door Dies Waverijn.

Vanwege privéomstandigheden kan onze secretaris Hajo Siepel tijdelijk minder werk voor het LPLG doen. Zijn taken worden waargenomen door algemeen bestuurslid Dies Waverijn.

 

 

 

Deskundigenrapport over de e-screener.

De e-escreener blijft onderwerp van (juridische) discussie. Recent zijn er door deskundigen grote vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de e-screener en de manier waarop deze nu wordt ingezet. Het LPLG volgt deze gang van zaken rondom de e-screener nauwlettend. Wij blijven van mening dat een goede screening gewenst is, maar dat deze dan wel goed toegankelijk en betrouwbaar moet zijn.

 

Voor wie het rapport van de deskundigen wil lezen:

https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/deskundigenrapport-diskwalificeert-e-screener/