Nieuwsbrief LPLG 15 september 2021

Na een typisch Nederlandse zomer vol verrassingen, praten we jullie bij over de nieuwste landelijke trends en gebeurtenissen.

 

Nieuwsbrief LPLG september 2021

 

 

Beste leden van het LPLG,

 

Met een echte Nederlandse zomer achter de rug brengen we jullie op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen. Er zijn minder evenementen, maar op landelijk niveau gaat de belangenbehartiging voor onze hobby onverminderd door.

 

Het LPLG bestuur

Evert-Jan Smit, Rob Hartman, Hajo Siepel, Dies Waverijn en Caspar van den Berg

 

 

 

Nieuwe wet wapens en munitie. Jullie ideeën gevraagd voor de nieuwe wet!

Binnenkort komt er een commissie basisplan WWM. Deze commissie gaat onderzoeken hoe een hele nieuwe wet wapens en munitie eruit moet gaan zien. Daarom willen we graag van jullie weten: wat zijn jullie ideeën? Alles kan en mag in deze, van suggesties om dagelijkse beslommeringen op te lossen, tot gewaagde plannen voor hoe de wet in jullie ogen beter, simpeler en effectiever kan. Je kan je reactie indienen via:

 • https://forms.gle/HAxpQE1dZ3gWxX71A
 • bestuur@lplg.nl

 

Onderzoek naar Wehrmacht re-enactment.

Re-enactor Sanne Jussen studeerde in juni 2021 dit jaar af met haar masterscriptie waarin ze onderzoek deed naar Wehrmacht re-enactment in Nederland en Duitsland. Nieuwsgierig geworden? Je kan de scriptie zelf lezen via: https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c5033538

 

Dragen van EU gedeactiveerde wapens.

We krijgen signalen dat er onduidelijkheid is over het dragen van EU gedeactiveerde wapens op re-enactment evenementen. Deze onduidelijkheid is er zowel bij re-enactors als de Politie. Naar onze mening is de stand van zaken als volgt:

 • EU gedeactiveerde wapens zijn altijd voorzien van een certificaat van deactivatie.
 • EU gedeactiveerde wapens kunnen vrij voorhanden worden gehouden, simpel gezegd: thuis mag je ze hebben, maar niet op straat.
 • Voor het dragen, dus het openlijk bij je hebben zoals op een re-enactment evenement ligt de zaak wat ingewikkelder. Er zijn twee mogelijkheden voor EU gedeactiveerde wapens.
  – Wapen uit categorie III, zoals een grendelgeweer, e.d., kunnen gedragen worden mits de burgemeester op grond van art. 31 RWM toestemming daarvoor heeft gegeven. Het is volgens ons niet noodzakelijk dat deze wapens op verlof staan.
  –          Wapens uit categorie II, zoals een Bren, Stengun, e.d. kunnen alleen gedragen worden als je via Justis een ontheffing voor het dragen hebt gekregen. Dan hoor ik je denken: dan kan het ding net zo goed blank firing zijn, ja dat klopt. Dragen van categorie II moet altijd via een ontheffing geregeld worden, dat is nu eenmaal het gevolg van een rare samenloop van EU en NL recht. Heb je een ontheffing, dan gelden verder de normale regels: dus toestemming korpschef en

 

Centrale wapenopslag op evenementen alleen als dat past bij het evenement.

In onze ALV van 12 mei 2019 hebben we met elkaar besloten dat we niet voor of tegen een centrale wapenopslag op een evenement zijn. Zowel 24 uurs re-enactment als andere vormen moeten allemaal mogelijk blijven. Toch zien we dat er in veel toestemmingen van de Politie standaard een centrale wapenopslag wordt opgenomen. Dat past lang niet altijd bij het evenement zoals bijvoorbeeld een eendaags evenement…

 

Ons advies: omschrijf duidelijk in je aanvraag wat voor evenement je doet en waarvoor je toestemming vraagt. Wil je 24 uurs re-enactment doen? Prima, maar zet het in je aanvraag en wijs erop dat de wapens gedurende het hele evenement op de man/vrouw zullen blijven. Met z’n allen naar de biertent? Ook goed, maar zet dan in je aanvraag dat je een centrale wapenopslag wilt.

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR)

Op 1 juli 2021 is de WTBR in werking getreden. Deze wet regelt een aantal zaken die bestuurders van een rechtspersoon, zoals een BV of een vereniging goed op orde moeten hebben. We zetten de belangrijkste op een rij:

 • Een bestuurder moet altijd het belang van de vereniging dienen. Dit heet goede taak vervulling.
 • Tegenstrijdig belang: een bestuurder is verplicht niet mee te beslissen of te vergaderen over een punt waar hij of zij een direct of indirect belang bij heeft. Voorbeeld: bestuurslid met een eigen winkel mag niet mee beslissen over de aanschaf van producten uit die winkel ten behoeve van de vereniging.
 • De statuten moeten omschrijven wat er moet gebeuren bij ontstentenis en belet van een bestuurder. Dit hoeft niet per direct in de statuten te staan, maar moet bij een volgende volgende statutenwijziging worden meegenomen.
 • Elke bestuurder heeft één stem, of kan niet meer stemmen hebben dan andere bestuurders. Oftewel: het stemrecht is gelijk verdeeld over de bestuurders.
 • Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder bij onbehoorlijke taakvervulling. Van onbehoorlijke taakvervulling is sprake als je bijvoorbeeld de jaarrekening niet op orde is, de administratie niet deugt of je overeenkomsten aangaat waarvan je weet dat de vereniging die niet kan nakomen. Een bestuurder kan ook persoonlijk aansprakelijk bij faillissement van de vereniging.

Zie voor meer informatie: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/dit-betekent-de-wbtr-voor-je-organisatie/?