privacyverklaring en reglementen

LPLG & Privacy

LPLG Privacy Beleid

Inleiding toestemmingsfomulieren: Inleiding

Toestemming  Aspirant en volwaardige leden

Toestemming Stakeholder en kandidaat leden

Toestemming gebruik foto’s

Getekende formulieren kunnen gestuurd worden naar : Secretaris@lplg.nl

 

Statuten
De statuten van het LPLG zijn beschikbaar als pdf-document: LPLG_statuten

Veiligheidsreglement Vuurwapens
Het Veiligheidreglement Vuurwapens is bedoeld voor de bij het LPLG aangesloten groepen die gebruik maken van vuurwapens. Het reglement omvat drie delen:
P – voor patroon/achterlaad vuurwapens
G – voor vuursteen en percussie vuurwapens
L – voor lontslot (en andere hete voorwerpen ontstoken) vuurwapens

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: Reglement vuurwapens

 

Veiligheidsreglement Boogschutters
Het Veiligheidreglement Boogschutters is bedoeld voor de bij het LPLG aangesloten groepen die werken met hand- en kruisbogen.

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: reglement boogschutters

LPLG Reglement ongewenste en bijzondere uitbeeldingen 1870-heden

Dit reglement is opgesteld door het LPLG om het opvoeren van historische gebeurtenissen of periodes die maatschappelijke gevoelig zijn op verantwoorde wijze mogelijk te maken. Wat precies maatschappelijk ‘gevoelig’ zal zijn is lastig om vooraf vast te stellen. Dit is afhankelijk van de ‘publieke opinie’ welke continu aan veranderingen onderhevig is en welke vaak achteraf zijn goedkeuring of afwijzing voor een opvoering kenbaar maken. Ook is de hoeveelheid tijd tussen de historische gebeurtenis en het heden een factor in het bepalen of iets maatschappelijk gevoelig is. Daarom ziet dit reglement op alle uitbeeldingen sinds 1870 (begin moderne oorlogvoering).

 

Link: LPLG Reglement ongewenste en bijzondere uitbeeldingen 1870-heden

(het oude reglement Duits is hiermee komen te vervallen)