privacyverklaring en reglementen

LPLG & Privacy

LPLG Privacy Beleid

Inleiding toestemmingsfomulieren: Inleiding

Toestemming  Aspirant en volwaardige leden

Toestemming Stakeholder en kandidaat leden

Toestemming gebruik foto’s

Getekende formulieren kunnen gestuurd worden naar : Secretaris@lplg.nl

 

Statuten
De statuten van het LPLG zijn beschikbaar als pdf-document: LPLG_statuten

Veiligheidsreglement Vuurwapens
Het Veiligheidreglement Vuurwapens is bedoeld voor de bij het LPLG aangesloten groepen die gebruik maken van vuurwapens. Het reglement omvat drie delen:
P – voor patroon/achterlaad vuurwapens
G – voor vuursteen en percussie vuurwapens
L – voor lontslot (en andere hete voorwerpen ontstoken) vuurwapens

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: Reglement vuurwapens

Let op het reglement vuurwapens is gewijzigd per 12-6-2019 en per direct actief

Veiligheidsreglement Boogschutters
Het Veiligheidreglement Boogschutters is bedoeld voor de bij het LPLG aangesloten groepen die werken met hand- en kruisbogen.

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: reglement boogschutters

Reglement Duits WO2

Het reglement is beschikbaar als PDF-document : Duits 2de wereldoorlog

Binnen re-enactment is het gewenst, met het doel een zo volledig mogelijk historisch beeld te kunnen geven, om Duitse thema’s uit de 2e Wereldoorlog uit te beelden. Er zijn hiertegen in principe geen juridische bezwaren wanneer het een voorstelling betreft, een 3D museum zo te spreken, met volledig historische correctheid en wanneer de benodigde vergunningen voor deze uitbeelding zijn verkregen, hiermede voldoend aan de eis zoals verwoord in het begrip “zakelijke berichtgeving” in Nederlandse jurisprudentie.  De vergunning zal worden aangevraagd op grond van het uitbeelden, ter educatie en uitwisseling van informatie, van het grotere thema “Nederland en de rest van de wereld tijdens WOII”. De uitbeelding zal gericht zijn, in haar historische correctheid, niet op het uitdragen van politieke thema’s ten tijde van WOII, maar slechts het uitbeelden van wat in de jaren 1940-1945 een dagelijks beeld kon zijn.