privacyverklaring en reglementen

Statuten
De statuten van het LPLG zijn beschikbaar als pdf-document: LPLG_statuten

Veiligheidsreglement Vuurwapens
Het Veiligheidsreglement Vuurwapens is opgesteld voor groepen aangesloten bij het LPLG die vuurwapens hanteren. Dit reglement bestaat uit drie onderdelen:
P – voor patroon/achterlaad vuurwapens
G – voor vuursteen en percussie vuurwapens
L – voor lontslot (en andere hete voorwerpen ontstoken) vuurwapens

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: Reglement vuurwapens

 

Veiligheidsreglement Boogschutters
Het Veiligheidsreglement voor Boogschutters is opgesteld voor groepen aangesloten bij het LPLG die gebruikmaken van hand- en kruisbogen.

Het reglement is beschikbaar als PDF-document: reglement boogschutters

LPLG Reglement ongewenste en bijzondere uitbeeldingen 1870-heden

Het LPLG heeft dit reglement ontwikkeld om het uitbeelden van historische gebeurtenissen of tijdperken die maatschappelijk gevoelig liggen, op een verantwoorde manier te faciliteren. Het is een uitdaging om vooraf te bepalen wat als maatschappelijk ‘gevoelig’ beschouwd zal worden, aangezien dit afhankelijk is van de ‘publieke opinie’, die voortdurend verandert en vaak pas achteraf zijn goedkeuring of afkeuring voor een uitbeelding uit. Bovendien speelt de tijdsduur sinds de historische gebeurtenis een rol bij het bepalen van de maatschappelijke gevoeligheid. Om deze reden is het reglement van toepassing op alle historische uitbeeldingen vanaf 1870, het begin van de moderne oorlogsvoering.

 

Link: LPLG Reglement ongewenste en bijzondere uitbeeldingen 1870-heden

(het oude reglement Duits is hiermee komen te vervallen)

LPLG & Privacy

LPLG Privacy Beleid

Inleiding toestemmingsfomulieren: Inleiding

Toestemming  Aspirant en volwaardige leden

Toestemming Stakeholder en kandidaat leden

Toestemming gebruik foto’s

Getekende formulieren kunnen gestuurd worden naar : Secretaris@lplg.nl