Association for Allied Living History

Association for Allied Living History

Over ons

 

De Association for Allied Living History, of kortweg AALH, houdt zich bezig met activiteiten in het kader van Living History en reenactment. De vereniging heeft als doel het actief bevorderen van de interesse in en de kennis over, met name ‘twintigste’ eeuwse militaire historie, met nadruk op de Amerikaanse inzet in Europa ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse inzet tijdens het conflict in Korea tussen 1950 en 1954. De vereniging bestaat momenteel uit één werkgroep, American Patrol. De vereniging is aangesloten bij het Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG).

De vereniging is in januari 2020 opgericht te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77156560.

De jaarlijkse contributie is vastgesteld op €35,-.

Contact formulier Vereniging Association for Allied Living History
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Picture

American Patrol houdt zich bezich met het reconstrueren van de Amerikaanse infanterist tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandse infanterist tijdens de Koreaanse oorlog. De groep is erg flexibel en kan verschillende soorten eenheden uitbeelden, dit hangt meestal samen met waar een optreden plaats vindt of wat er vanuit de organisatie van een evenement verlangd wordt. Er wordt dus niet per definitie gewerkt met een vaste eenheid waar de focus op ligt, zoals doorgaans gebruikelijk is bij de meeste reenactmentgroepen. Wel zijn er eenheden waar vaak op terug wordt gevallen en die dus tot ook tot in uiterst detail uitgebeeld kunnen worden. Zie de website voor meer informatie over deze impressies.

www.AmericanPatrol.nl

Picture

Picture