De Scutterie van Sint Clemens

Contact formulier Vereniging De Scutterie van Sint Clemens
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

De Scutterie van Sint Clemens

DE SCUTTERIE

De stad Steenwijk is sinds de middeleeuwen een vestingstad. Hoewel in de loop der tijd alle stadspoorten zijn verdwenen zijn er gedeelten van de stadswal bewaard gebleven en gerestaureerd. 
Veel vergelijkbare steden in Nederland hebben naast hun stadswallen, stadsmuren en stadspoorten vaak ook een schutterij. Ook Steenwijk heeft nu zijn eigen schutterij.
De groeiende belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en die van jouw eigen woonplaats in het bijzonder, ligt hieraan ten grondslag.

Toen in de middeleeuwen de hanzesteden ontstonden groeide tevens de behoefte aan vrijwilligers om de stad te verdedigen, tegen legers van andere steden maar ook rondtrekkende rovers benden en de conflicten tussen ridders, graven of bisschoppen. Zo’n stadsverdediging bestond uit inwoners van de stad, meestal gewone burgers, ambacht- en werk lieden. Vergelijkbaar met, tegenwoordig, de vrijwillige brandweer. De leden van de schutterij hadden allen een eigen uitrusting en een wapen, het gemeentebestuur en de ambacht gilden zorgden voor een bescheiden vergoeding. Een schutter was altijd oproepbaar en paraat, er werd geregeld geoefend, maar daarnaast waren de schuttersfeesten legendarisch.
Rond het jaar 1800 reorganiseerde Napoleon het leger en de verdediging van het land en de steden. Oorlogvoering veranderde en het belang van steden en vestingen werd veel minder. Sindsdien zijn schutterijen opgeheven of hebben nog uitsluitend een symbolische functie.

De schutterijen in de tegenwoordige tijd zijn opgericht als attractie voor toeristen of winkelend publiek. Maar ook ter informatie en voorlichting, dat noemen we “levende geschiedenis” of ‘re-enactment”.

Meedoen? Kijk eens bij onze functies!

Er zijn verschillende functies binnen de Scutterie; elk van hen heeft als doel Steenwijk zo goed mogelijk te verdedigen tegen haar vijanden. Wil je weten wat voor gave dingen je allemaal kunt doen binnen onze Scutterie? Klik hier voor een overzicht van alle functies.

Patrouille door de straten van Steenwijk