Pax Romana

Pax Romana

Salve!
Welkom bij Pax Romana, een Nederlandse (levende geschiedenis) vereniging die Romeinse vrijwillige soldaten en burgers uitbeeldt zoals deze geleefd zouden hebben in het laatste kwart van de eerste eeuw na Christus in plaatsen als Nijmegen, Woerden en Leiden.

De primaire militaire eenheid die onze vereniging gekozen heeft is de Cohors XV Voluntariorum Civium Romanorum, een Cohors van vrijwillige militairen met Romeins burgerschap. Deze eenheid was gestationeerd in Laurium (Woerden) en in Leiden. De afgekorte naam, COH(ORS) XV, en hun symbool, de capricornus (bok met een vissenstaart), zijn eeuwig verbonden met de Nederlandse geschiedenis.

Daarnaast kent onze vereniging een groep van de Classis Augusta Germanica (de Romeinse militaire vloot aan de Rijngrens). De voornaamste taak van de Classis Germanica was het veilig houden van de Noordzeekust, de Rijn en haar haar zijrivieren voor scheepvaart. Tevens hielden de mariniers zich bezig met het transport of het begeleiden van transporten van bouwmateriaal, voedsel en manschappen, van en naar steden en grensforten langs het Duitse of Nederlandse deel van de Rijngrens.

Naast militaire vestigingen ontstonden vaak kleine nederzettingen met locale bevolking, zoals de Civis Batavi. Zij profiteerden van de Romeinen door producten aan hen te verhandelen, en tevens kregen zij bescherming van de Romeinse nederzetting als dat nodig was.

De voorwerpen die wij gebruiken zijn gebaseerd op reconstructies, archeologische vondsten, wetenschappelijk onderzoek en literatuur en worden zoveel mogelijk door de leden van Pax Romana zelf gemaakt. Om deze reconstructies te kunnen maken, besteden de leden veel tijd en moeite aan het onderzoek naar Romeinse kleding, militaire uitrustingen en dagelijkse gebruiksvoorwerpen.

In overeenstemming met de educatieve doelen van de vereniging nemen leden regelmatig deel aan publieke optredens en lezingen in musea, scholen en op plekken van historische waarde, vaak in samenwerking met gelijk gestemde verenigingen uit geheel Europa.

Vale bene!

Contactinformatie

website: www.paxromana.eu

Contact formulier Vereniging Pax Romana
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam