Schutterij van Koeverden

Ontzet van Coevorden in 1672

Onze Schutterij is een historische vereniging die doet aan re-enactment: het naspelen en uitbeelden van historische gebeurtenissen. In ons geval is dat de 17e eeuw, specifiek het ontzet van Coevorden in 1672.

 

Naast het feit dat dit onze hobby is, geven wij ook acte de présence bij diverse activiteiten in de gemeente Coevorden en daarbuiten. De gedachte hierachter is dat het bijdraagt aan Coevorden als bezoekersstad en daarbij ook de rijke historie van de stad te benadrukken. Stadshistoricus Gerrit Kleis omschrijft dit in zijn stuk “Uit de geschiedenis van de stad Coevorden”:

Stadsrechten

In de zuidoosthoek van de provincie ligt de oudste stad van Drenthe. Stadsrechten werden al in de middeleeuwen van de toenmalige landsheer, de bisschop van Utrecht verkregen. Coevorden lag indertijd aan een belangrijke handelsweg tussen het Rijnland en de hanzestad Groningen de havenstad Stavoren in Friesland. Al het reizigers- en handelsverkeer kon uitsluitend bij Coevorden over een reeks koevoorden in de bij Coevorden samenstromende beekjes de moerassen passeren die geheel Drenthe omringden. Een voor de bisschop van Utrecht dus gunstige locatie om tol te heffen. Ter bescherming van de route naar het noorden bouwde hij een versterking. Het kasteel, overigens het enige in Drenthe, was een typisch militaire burcht op een heuvel, een zogenaamde motte, met afzonderlijk omgrachte voorburcht, de bailey.

Vrede van Munster

Na de vrede van Munster echter werd de landsversterking in het oosten verwaarloosd en het mag geen verwondering wekken mede door het landverraad van Coevordens bevelhebber Broersema, dat in het Rampjaar 1672 de modelvesting Coevorden binnen enkele weken in handen viel van Bernhard van Galen, bisschop van Munster. Met de weldoordachte plannen, die de Coevorder koster/ schoolmeester Meindert van der Thijnen maakte, lukte het de Groninger bevelhebber Carl von Rabenhaupt tenslotte op de laatste dag van dit Rampjaar de vesting Coevorden in amper een uur te heroveren op de vijand. Een enorme opsteker voor de Republiek die behalve het ontzet van de stad Groningen op 28 augustus van dezelfde vechtersbisschop Bernhard, alias Bommen Berend, in de loop van dat jaar nauwelijks militaire successen had kunnen boeken.

Contact formulier Vereniging Schutterij van Koeverden
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam