Spreewalders

Spreewalders

De Spreewalders is een vereniging met o.a. als doelstelling de militaire strijdkrachten van de voormalige Deutsche Demokratische Republiek in beeld te brengen. Onze toenmalige vijand, het Warschau Pakt (met onder andere de DDR als bondgenoot) is nu een vrijwel onbekend stukje historie, terwijl velen van ons in militaire dienst tegenover deze mannen en vrouwen gelegerd waren zonder deze echt te kennen. Die tijd ligt inmiddels al weer ver achter ons maar onze vereniging wil zich graag verdiepen in die onderbelichte periode. Met behulp van authentieke uniformen, wapens en voertuigen proberen wij een stukje recente geschiedenis levend te houden.

Wij nemen deel aan en/of organiseren re-ënactment evenementen. Wij restaureren Oost-Duitse en Russische militaire voertuigen en ander materieel. Daarnaast verdiepen wij ons in de militaire gebruiken en gewoonten van de Nationale Volks Armee, het leger van de DDR. De eenheid welke wij uitbeelden is die van het 3e Batterie Kűstenraketenregiment 18 (1978 – 1985). Een in die tijd uiterst moderne raketeenheid met als taak de Oost-Duitse kust te beveiligen tegen de NAVO vloot. Onze groep bestaat momenteel uit 25 leden, 22 voertuigen, 2 motoren en bijbehorende uitrusting. Tevens beschikken wij over een kleine mobiele tentoonstelling die wij naar evenementen kunnen meenemen.

De vereniging is uitsluitend geïnteresseerd in de historische en technische aspecten.

Contactinformatie

Secretaris: Jolien Jagt

 

website: https://www.spreewalders.com/

Contact formulier Vereniging Spreewalders (VLGH)
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam