Super Sixth

INTRODUCING…The Super Sixth

Wij als Limburgse Re-enactment vereniging “Super Sixth” beelden gevechteenheden uit van de Amerikaanse 6th Armored Division, met als nickname “The Super Sixth”.
Een Armored Division uit die tijd is te vergelijken met een gemechaniseerde brigade. Het is een op zichzelf opererende gevechtsdivisie met o.a. Infanterie, Cavalerie, Genie, Medisch enz…
Op dit moment bestaat er binnen de “super sixth” de navolgende actieve werkgroep van de 6th armored division:

US 50th AIB
(Armored Infantry Battalion)
C-company

Unit of the 6th Armored Division “Super Sixth”

De werkgroep van het Amerikaanse 50th Armored Infantry Battalion (50th AIB) poogt een zo realistisch mogelijke weergave te geven van het soldatenleven binnen de C-company tijdens de oorlogsjaren 1942 – 1945.
Om dit zo waarheidsgetrouw te kunnen uitbeelden steken we veel tijd in research en is er direct contact met een bevriende Amerikaanse historicus John Bolender. John is historicus binnen de veteranenvereniging van het 50th, welke ook nog in Vietnam heeft gevochten.

De geschiedenis van het 50th Armored Infantry Battalion
Het 50th AIB werd opgericht op 15 mei 1917 als 50th infantry. Ze werd op 31 juli 1922 gedemobiliseerd en weer geactiveerd in ford Knox op 15 februari 1942 als 50th Armored Infanrty battaljon, dit als onderdeel van de bij Generaal Patton’s zeer geliefde 6th Armored Division.
Na de noodzakelijke trainingen maakte ze in het voorjaar van 1944 de oversteek naar Engeland (Cotswalds, nabij Oxford) waar men zich verder ging voorbereiden op de naderende invasie. Op 18 juli 1944 betraden ze via Utah beach Europese grond en vocht de eenheid vervolgens via Brest en Lorient in horizontale lijn door richting het Oosten. Voor de bevrijding van Brest ontving de eenheid na de oorlog van Frankrijk de hoge onderscheiding “French Croix de Guerre”. Vanaf 26 december 1944 begon hun bijdrage in de ontzetting van Bastogne. Begin januari 1945 was het 50th AIB in felle strijd verwikkeld tussen de gehuchten Foy en Oubourcy waarbij ze op goed 600 mtr. verwijderd van de bekende “Easy Company” van het 101 Airborne vochten tegen de Duitse vijand. Na het Ardennenoffensief trok men via de “skyline drive” verder richting Duitsland waar men eind januari kon uitkijken over de rivier de Our en de siegfried linie. Ter hoogte van Oppenheim werd op 25 maart de Rijn overgestoken en begon de aanval op Frankfurt. Op 26 april werd het concentratiekamp Buchenwald bevrijd en op 6 mei 1945, om 22:00 uur eindigde voor het 50th AIB de gevechten nadat een verkenningseenheid bij het Duitse dorpje Waldheim (ten Zuiden van Leipzig) contact maakten met de Russische troepen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties inzake de “Super Sixth” of wilt u lid worden van de “Super Sixth”, neem dan gerust contact met ons op.

Contactinformatie

website: www.supersixth.nl

Contact formulier Vereniging Super Sixth
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam