Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange

Reënactment van krijgshistorie van de 80 jarige oorlog in Nederland

Bourtange

De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange (VKVB) heeft zijn oorsprong in Bourtange. Bourtange, een vesting die in het begin van de tachtigjarige-oorlog (1580 – 1593) is aangelegd. De vesting had tot doel de handelsroute van Westfalen (Duitsland) naar de stad Groningen af te sluiten. Nadat in 1594 Groningen door de Staatse troepen werd veroverd werd de vesting Bourtange onderdeel van de grensverdediging. In 2004 is het idee geboren de VKVB op te richten en tot op heden strijden wij voor onze idealen.

Bevorderen van kennis

De Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange heeft tot doel het bevorderen van kennis omtrent de Nederlandse krijgshistorie en die van de Vesting Bourtange in het bijzonder.  Daarbij beeld de VKVB  middels reënactment de krijgshistorie van de 80 jarige oorlog in Nederland uit.

De vereniging tracht dit doel  te bereiken door:

Het vergaren van kennis over de 80 jarige oorlog  ter bevordering van de historische onderbouwing van de activiteiten van de vereniging.

De VKVB borgt de kwaliteit van de hiervoor bedoelde activiteiten, in zowel gedraging, kledingvoorschriften ols uitrusting.

Herbeleving van historische gebeurtenissen

Wij ondersteunen en assisteren organisaties bij historische demonstraties en optochten. Alsmede de herbeleving van historische gebeurtenissen.

De leden zetten zich hiervoor in door zelf kleding en/of uitrustingsstukken te maken, dan wel aan te schaffen en te onderhouden.

De VKVB heeft veiligheid hoog in het vaandel.

De VKVB is de vereniging voor Reënactment van krijgshistorie tijdens de 80 jarige oorlog in Nederland.

Contact formulier Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam