Vereniging Militair Depot

VMD

De VMD werd statutair opgericht op 24 maart 2000, met als doel: het levend houden van de militaire historie. De vereniging doet dit, onder meer, door het organiseren van militair-historische tentoonstellingen, bijeenkomsten, festiviteiten en andere gelegenheden en het faciliteren van militair-historische eenheden. De vereniging heeft een heldere structuur en biedt de leden veel gelegenheid hun inbreng te hebben. Door de gekozen structuur, met militair-historische eenheden, dragen de leden enerzijds veel eigen verantwoording voor de uitbeelding van de door hen gekozen thema’s en hebben de eenheden anderzijds veel bevoegdheden en autonomie. Het bestuur houdt zich bezig met het verenigingsbeleid en het scheppen van voorwaarden voor de leden. Voorts ontvangen allen die hun jaarlijkse bijdrage hebben voldaan het kwartaalblad DESPATCHES, dat veel informatie bevat voor beoefenaars van levende militaire geschiedenis, maar ook interessante wetenswaardigheden over militaria. Door de leden van de vereniging zijn een aantal militair-historische ‘eenheden’ gevormd. Als u wilt toetreden tot één der militair-historische eenheden, of wilt u deelnemen aan meer dan één eenheid, dan treft u hieronder de gegevens aan van de eenheden die op dit moment binnen de vereniging bestaan of in oprichting zijn.

XXX Corps, 110 Special Wireless Section (Brits)

110 SWS is een Britse radio-afluistereenheid die medio 1944 in de voorste linies van XXX Corps opereerde. Dit is ook het tijdvak dat door deze militair-historische eenheid wordt uitgebeeld. Ook andere XXX corps eenheden worden uitgebeeld zoals DCLI infantry van 43 Wessex Inf Div.

Queen’s Own Rifles of Canada (Canadees)

Als deel van de derde Canadese divisie is deze tot de achste Infanterie Brigade behorende eenheid van oktober 1944 tot mei 1945 actief geweest bij de bevrijding van Nederland. Onze infanterie eenheid legt zich vooral toe op fieldcraft. Hiernaast wordt, soms in samenwerking met het echte regiment een bijdrage geleverd bij herdenkingen.

7bn KSB, 1st Airborne Division (Brits)

Vanuit in Arnhem opgebouwde contacten wordt bij gelegenheid het 7th Battalion the King´s Own Scottish Borderers uitgebeeld. In BD met de emblemen van deze Airlanding eenheid. Hiernaast wordt vanuit VMD ondersteuning verleend met Royal Corps of Signals en Royal Artillery (AT) voertuigen en bemanning.

51st Highland Division (Brits)

Een eerste focus is 1944 met oa 1st Bn the Black Watch (154th Bde), maar ook andere eenheden van deze roemruchte Britse Infantry divisie. Voor 1940 is ook een British Expeditionary Forces studiegroep actief met (’s avonds) kilts in 42nd (Governmental) tartan.

US 2nd Infantry Division (Amerikaans)

Bij deze 2nd US Infantry Division (Indian Head) hoorden ook de Nederlandse soldaten die medio 1951 naar Korea gestuurd werden in het kader van de UN troepen.

Twee groepen zijn in oprichting:

In het kader van 1914-1918 heeft een VMD Royal Navy werkgroep al in 2007 deelgenomen aan een kampement op het museumterrein in Zonnebeke.
Ook een WO2 Royal Navy uitbeelding hoort tot de mogelijkheden. De groep zal nauw samenwerken met de Bluejackets uit GB en een Royal Naval Division groep uit Belgie. Het staat leden vrij om binnen de vereniging zelf een eenheid op te richten en deze aan te melden bij het bestuur. De voorzitter geeft u hierover graag alle informatie. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat personen die wel hun lidmaatschapsbijdrage hebben voldaan, maar (nog) niet zijn aangesloten bij een militair-historische eenheid niet de ledenstatus hebben; zij zijn aspirant-lid. Hierdoor kunnen alleen de actieve mensen het beleid van de vereniging bepalen. Door deze maatregel hopen we de leden een stimulans te geven om zelf ook actief te worden.

Contactinformatie
website: www.verenigingmilitairdepot.nl

Contact formulier Vereniging Militair Depot
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam